Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Приходько Тамара. Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Приходько Тамара
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Нова українська школа 5.0»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської оргаанізації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0210-00400-2023-22064 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/400/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 10,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,33
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: підвищив(-ла) методичний та практичний рівні професійних компетентностей для забезпечення навчання здобувачів(-ок) освіти на засадах концепції Нова українська школа
  • Дата видачі: 16 лютого 2023 р.
Обліковий запис документа: 0210-00400-2023-22064 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»