Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Масалітіна Олена. Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Олена Масалітіна (ФОП)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Масалітіна Олена
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти відповідно до Концепції “Нова українська школа“ (група 1)»
Олена Масалітіна Віцеголова ГО "ЕдКемп Україна", к.філол. н., керівниця ФОП Масалітіна О.А.
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0119-00299-2022-00028 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/299/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 15,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,50
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: Опрацьовано Державаний стандарт базової середньої освіти у проекції на предмети викладання; опрацьовано Дорожню карту реформи базової та профільної школи та сформовано у її аспекті бачення власної професійної траєкторії; отримано інформацію про теоретичні засади та опановано низку практичних прийомів із соціально-емоційного та етичного навчання, недискримінаційного підходу в освіті, визначено шляхи запровадження методики співучителювання й формувального оцінювання.
  • Дата видачі: 06 квітня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0119-00299-2022-00028 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»