Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Ресурс педагога Нової української початкової та базової школи

Формування знань, умінь та навичок, які дозволять освітянам розвивати емоційний інтелект школярів; організовувати соціально-емоційне та етичне навчання; аналізувати, вибирати, використовувати, критично оцінювати медіапродукти різних сфер; впровадження гейміфікації ті ігрофікації в освітньому процесі; організація навчання впродовж життя в неформальній освіті.

Ресурс педагога Нової української початкової та базової школи

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Тематичний напрямок «Ресурс педагога Нової української початкової та базової школи» триденного Всеукраїнського освітнього фестивалю «EdFast 2021. Навчання впродовж життя» - 6 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 4 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година) у запису

Учасник/учасниця може:

 • розвивати емоційний інтелект школярів;
 • організовувати соціально-емоційне та етичне навчання;
 • аналізувати, вибирати, використовувати, критично оцінювати медіапродукти різних сфер;
 • впроваджувати гейміфікацію та ігрофікацію в освітньому процесі;
 • організовувати власне навчання впродовж життя в неформальній освіті.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 125 грн. реквізитами, які надійбуть після реєстрації;
 3. Реалізується навчання в дистанційні формі у запису;
 4. Посилання на запис та форма сертифікації надійдуть після виконання п.1 та п.2;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матерілами надійде на персональну електронну адресу.
Назва темиВидКількість годинВиконавець
1Відкриття   
2«Ресурс педагога для розвитку емоційного інтелекту школярів»Вебінар0,5А. Дудка
3«Соціально-емоційне та етичне навчання для учнів та педагогів»Вебінар0,5А. Сомова
4«Медіаграмотність: застосовувати не можна відмовитись»Вебінар0,5І. Бакаленко
5«Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання в освітньому процесі»Вебінар0,5О. Майборода
6«Гейміфікація як елемент формування соціальної та громадянської компетентностей»Вебінар0,5І. Іріоглу
7«Ігрофікація у викладанні англійської мови в початковій та базовій школі НУШ»Вебінар0,5І. Ільченко
8«Педагогічна акмеологія і неформальна освіта»Вебінар0.5О. Гордійчук
9«Можливості ХАБ.Платформа»Вебінар0,5І. Магомедалієва
10Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1 
11СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1 
  Всього6