Eng

Співучителювання для ефективної організації інклюзивного освітнього процесу

Привабливість:

star icon
Якість матеріалів
Якість викладання
Актуальність теми
Змістовність програми
Відповідність профстандарту
Доступність матеріалів
Гнучкість навчання
Злагодженість комунікації
Відповідність змісту та обсягу
Оцінювання та рефлексія
Організація процесу
Практико-орієнтованість

Удосконалити вміння працювати в команді; організовувати співучителювання в нормотиповому та інклюзивному освітньому процесі; ознайомити з моделями співучителювання та формами співпраці; побудова роботи «вчитель-асистент-корекційний педагог-батьки»

Подати заявку
Співучителювання для ефективної організації інклюзивного освітнього процесу
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Громадська організація «Освіта без умов»
Розробники / розробниці програми: Громадська організації «Освіта без умов»
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Усі
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали вебінару;
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Вступ
 • Що таке співучителювання?
 • Співучителювання в інклюзивному просторі
 • Практичні дії в організації спіучителювання в умов інклюзивного навчання

Учасник / учасниця:

 • може працювати в команді;
 • організовує співучителювання в нормотиповому та інклюзивному освітньому процесі; 
 • керується моделями співучителювання та  формами співпраці; 
 • будує свою діяльність в інклюзивному класі за принципом «вчитель-асистент-корекційний педагог-батьки»
 • Учаснику/учасниці необхідно здійснити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані на особисту електронну адресу (вартість освітньої послуги - 60 грн.)
 • Можливість переглянути вебінар на платформі YouTube (пряма трансляція - 05.02.22 р., в записі - постійно), за посиланням, яке надійде на особисту електронну адресу
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію за результатами навчання, яка надійде разом з інформаційним листом на особисту електронну адресу.
 • 05.02.2022 р. о 13.00 - пряма трансляція на платформі YouTube
 • з 06.02.2022 - постійно