Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Перші кроки вчителя в роботі з дітьми з РАС: практичні аспекти

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти з розладами аутистичного спектру; ознайомитись із класифікацією наскрізних (первазивних) порушень розвитку; знати критерії характеристики дитини з РАС та її діагностування; подолання труднощів у дитини з РАС, а саме мовлення та комунікації, соціальної взаємодії та поведінки (особливості та практичні рекомендації); удосконалити навички організації освітнього процесу для дитини з РАС (особливості та труднощі) та адаптація до середовища.

Перші кроки вчителя в роботі з дітьми з РАС: практичні аспекти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники ЗДО, ЗЗСО та ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали вебінару (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Класифікація наскрізних (первазивних) порушень розвитку;
 • Критерії характеристики дитини з РАС та її діагностування;
 • Подолання труднощів у дитини з РАС, а саме мовлення та комунікації, соціальної взаємодії та поведінки (особливості та практичні рекомендації);
 • Організації освітнього процесу для дитини з РАС (особливості та труднощі);
 • Адаптація до освітнього середовища.

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей щодо забезпечення навчання здобувачів освіти з розладами аутистичного спектру;
 • ознайомитись із класифікацією наскрізних (первазивних) порушень розвитку; 
 • знає критерії характеристики дитини з РАС та її діагностування; 
 • знає засоби подолання труднощів у дитини з РАС, а саме мовлення та комунікації, соціальної взаємодії та поведінки (особливості та практичні рекомендації);
 • удосконалив/удосконалила навички організації освітнього процесу для дитини з РАС (особливості та труднощі) та адаптація до середовища.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 70 грн. за реквізитами, які надійбуть після реєстрації;
 3. Реалізується на платформі Zoom;
 4. Посилання на зустріч надійде після здійснення внеску;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 3 годин (0,13 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матерілами надійде на персональну електронну адресу.
 • 28.07.2022 р. о 18.00 - онлан-зустріч на платформі Zoom
 • з 29.07.2022 - постійно