Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Основне про новий правопис і фемінітиви. Українська мова

Мета програми - (а) підвищити обізнаність слухачів/-ок щодо змін в українському правописі 2019 р., творення й уживання в текстах різних стилів фемінітивів (жіночих назовників) в українській мові; (б) надати практичні поради й рішеня з підвищення рівня українського усного й писемного мовлення з огляду на сферу діяльності; (в) ознайомити з можливостями та ресурсами для індивідуальної роботи над удосконаленням професійного усного й писемного мовлення.

Основне про новий правопис і фемінітиви. Українська мова

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Масалітіна (ФОП)

Розробники / розробниці програми:

Олена Масалітіна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності

Учасницям/-кам упродовж місяця після вебінару надається доступ до онлайн-запитальника, через який за потреби вони можуть ставити запитання, консультуватися щодо правопису й уживання слів тощо.

1. Що таке правопис, хто, чому і навіщо його змінюють?

2. Які зміни і чому відбулися в українському правописі 2019?

3. Коли правописні зміни набувають чинності та як і на кого це впливає?

4. Що таке варіативність, чому вона є в мові і як на неї реагувати?

5. Як можна швидко запам’ятати правописні зміни та легко запровадити їх у своїй діяльності?

6. Що таке фемінітиви, звідки вони в українській мові і чи обов’язкові / потрібні вони в освіті?

7. Які джерела можна і які не варто використовувати для самоперевірки й удосконалення власного українського усного й писемного мовлення?

8. Що почитати / подивитися, якщо є бажання заглибитися в тему.

9. Куди можна звертатися у разі запитань і потреби отримати консультацію?

10. Як мотивувати колег і допомогти їм у вдосконаленні українського усного й писемного мовлення.

Після вебінару надається презентація і тезовий конспект.

 

Учасниці/-ки 
(а) знатимуть інваріантні та варіативні зміни, внесені до Українського правопису у 2019 році;
(б) удосконалять навички професійного усного й писемного мовлення;
(в) розширять свої знання про історію українського правопису; 
(г) дізнаються про творення й уживання в текстах різних стилів жіночих назовників (фемінітивів); 
(ґ) удосконалять навички критичного мислення.

День та час вебінару погоджується та призначається для кожної групи, щойно вона набирається.