Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сильні разом: підтримка психічного здоров’я учнівства, учительства та батьківства

поширення практик щодо підтримки психічного здоров’я учасників й учасниць освітнього процесу, впровадження Міжнародної програми Соціально-емоційного та етичного навчання, організації інклюзивного та безбар’єрного простору, підходу орієнтованого на стійкість та зцілення в умовах воєнного стану.

Сильні разом: підтримка психічного здоров’я учнівства, учительства та батьківства

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

ГО "Освіта без умов", за підтримки україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров’я для України та посольства Швейцарії в Україні

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: регіональна конференція

Цільові авдиторії:

 • Інше: педагогічні працівники й працівниці та батьківство системи державної та приватної освіти Запорізької області

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники й працівниці ЗДО, ЗССО, ЗПО, ЗП(Т)О, ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Учасники/учасниці ознайомились з практиками підтримки психічного здоров’я учасників й учасниць освітнього процесу, організацією інклюзивного та безбар’єрного простору, використовують підхід орієнтований на стійкість та зцілення в умовах воєнного стану.

 • учаснику/учасниці необхідно пройти реєстрацію за посиланням до 25 листопада 2023 року 23 год. 59 хв.;
 • пройти телефонне інтерв’ю до 01 грудня 2023 року.