Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Зміцнюйте свою професійну ефективність: фокус на інклюзивну компетентність, психологічну підтримку та запобігання вигоранню

 • 27 May 2023, 09:40
 • Д. Дегтярьов
 • 460
None

У сучасному світі, де професійні вимоги постійно зростають, важливо мати належну кваліфікацію і вміти ефективно працювати в різноманітних середовищах.

Інклюзивна компетентність — це здатність ефективно взаємодіяти з різними людьми, враховуючи їхні потреби та різноманітність, навички для побудови позитивного та співробітницького робочого середовища.

Однак професійні виклики можуть спричиняти стрес і надмірну збудженість. Тому психологічна підтримка є невід'ємною частиною ефективної роботи освітян. Програми підвищення кваліфікації, які надають психологічну підтримку, допоможуть ефективно опанувати стратегії самоуправління, стресового управління та підтримають вашу психологічну стійкість.

А запобігання вигоранню є ще однією важливою складовою успішної роботи вчителя/-ки. Такі програми підвищення кваліфікації, спрямовані на запобігання вигоранню, дають знання та навички для того, щоб ефективно керувати робочим стресом, зберегти мотивацію та збалансувати роботу з особистим життям.

Пропонуємо Вам добірку програм підвищення кваліфікації, представлених на EdWay різними суб'єктами  підвищення кваліфікації, які будуть доступні у червні– липні.  Напрям підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.

Ось деякі з них:

 • Секрети успішної взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР — засвоєння вчителями теоретичних та практичних знань у взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР в освітньому та корекційно-розвиваючому процесі — https://edway.in.ua/uk/mpk/217/detail/
 • Курс для керівників закладів загальної середньої освіти із забезпечення якості інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами — забезпечення основних напрямів державної політики впровадження інклюзивного навчання, забезпечення якості інклюзивного навчання у закладі — https://edway.in.ua/uk/mpk/548/detail/
 • Інтегрований соціально-мистецький курс «My world» для дітей із складними порушеннями розвитку — формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку; вдосконалення ключових компонентів професійної компетентності вчителя, опанування новими елементами інклюзивної компетентності в рамках організації навчальної, виховної, корекційно-розвиткової роботи з дітьми із складними порушеннями розвитку в дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, у закладах, що надають послуги з соціальної реабілітації  — https://edway.in.ua/uk/mpk/176/detail/
 • Особливості навчання дітей з порушенням слуху — удосконалити знання, вміння та навички освітян, які дозволять впроваджувати гейміфікацію в нормотиповому та інклюзивному освітньому процесі; креативно організовувати освітнє середовище засобами гейміфікації; проводити діагностику знань учнів ігровими підходами; організовувати соціалізацію та адаптацію до середовища методами гейміфікації — https://edway.in.ua/uk/mpk/347/detail/
 • Співучителювання для ефективної організації інклюзивного освітнього процесу — удосконалити вміння працювати в команді; організовувати співучителювання в нормотиповому та інклюзивному освітньому процесі; ознайомити з моделями співучителювання та формами співпраці; побудова роботи «вчитель-асистент-корекційний педагог-батьки» — https://edway.in.ua/uk/mpk/348/detail/ .
 • Перша психологічна допомога дітям — опанування педагогами інструментів психологічної підтримки та адаптації до нових умов у воєнний час  — https://edway.in.ua/uk/mpk/513/detail/ .
 • Педагогам PRO розвиток життєстійкості у дітей в освітніх закладах — опанування педагогами інструментів психологічної підтримки та адаптації до нових умов у воєнний час — https://edway.in.ua/uk/mpk/516/detail/
 • Базові навички ненасильницького спілкування і медіації у щоденному вчительському житті —  створення щасливого освітнього середовища, кейси з шкільного життя – ті ситуації, що зазвичай приводять до конфліктів між вчителями, дітьми, батьками і їх вирішення — https://edway.in.ua/uk/mpk/261/detail/ .

Прийміть виклик і розширте свої можливості сьогодні!

Бажаємо Вам успіхів у професійному розвитку!