Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Розвиваємо креативність і критичне мислення учнівства

  • 28 Червень 2022, 10:10
  • Г. Петрученя
  • 19
None

Креативність – один з найважливіших факторів, який сприяє успіху людини в різних сферах життя, зокрема у професійній.

 

Завдяки креативним рішенням людина полетіла в космос, винайшла комп’ютер, зробила життя таким, яким ми його знаємо сьогодні. Ця якість робить наше життя цікавішим, змістовнішим і комфортнішим. 

 

Тому розвиток креативності – важливе завдання сучасної школи.

 

Іншою важливою якістю людини ХХІ століття є критичне мислення, яке дозволяє на основі вільного використання розумових стратегій і операцій високого рівня сформулювати обґрунтовані висновки і прийняти ретельно обмірковані та незалежні рішення.  

 

Критичне мислення характеризується здатністю людини аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел, бачити проблеми, ставити запитання, висувати гіпотези та оцінювати альтернативи, робити свідомий вибір. 

 

Разом із розвитком креативності, формування критичного мислення — один з трендів сучасної освіти, що покладений в основу діяльності Нової української школи.

 

Платформа Edway пропонує користувачам і користувачкам  низку програм підвищення кваліфікації для розвитку в учнівства креативності і  критичного мислення. 

 

 

Креативність – шлях до педагогічного успіху. https://edway.in.ua/uk/mpk/389/detail/

Як розвивати креативність на уроках математики? https://edway.in.ua/uk/mpk/336/detail/

Креативні технології навчання в НУШ https://edway.in.ua/uk/mpk/254/detail/

Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості https://edway.in.ua/uk/mpk/108/detail/

Урок розвитку критичного мислення в початковій школі https://edway.in.ua/uk/mpk/212/detail/

Практичний онлайн курс: «Впровадження навичок критичного мислення в освітній процес» створений на основі оригінального курсу «Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture» https://edway.in.ua/uk/mpk/247/detail/

 

Чекаємо на вас!